0 comments 27 Jan 2014 at 5:05 pm - Edit entry?
Segala puji milik Allah.Kami memuji,meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya,serta berlindung diri kepada-Nya dari keburukan jiwa kami keburukan perbuatan-perbuatan kami.Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada yang mampu menyesatkannya;dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah.Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan(yang berhak disembah)selain Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahawa Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah Ta'ala berfirman:
"..Dan katakanlah,:"..Wahai Tuhanku,tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.."
(Surah Thaahaa/ayat 114)

"..Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat.."
(Surah Al-Mujaadilah/ayat 11)

Dari Abu Hurairah r.a,bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"..barang siapa yang mengajak orang kepada sesuatu petunjuk (kebaikan) maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun..".
(Riwayat Imam Muslim/Kitab Ringkasan Riyadhus Shalihin)


Blog ini ditampilkan kepada umum bertujuan untuk menyebarkan ilmu-ilmu Islam dengan membuat jualan buku-buku Agama secara OnLine.Buku-buku yang dijual adalah buku-buku yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.Saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga blog Thumamah Enterprise ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikan usaha saya ikhlas untuk mengharapkan keredhaan Allah dalam menyebarkan buku-buku Agama bagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat..Wallaahul musta'an..Menghidupkan SUNNAH-SUNNAH yang Terlupakan

1 comments 31 Mar 2012 at 12:32 pm - Edit entry?
Penulis:
Haifa binti Abdullah ar-Rasyid


Penerbit:
Pustaka Imam Asy-Syafi'i


Harga:
RM27

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah dimatikan,sesudahku (sesudah aku meninggal dunia),maka bagi orang tersebut pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya,tanpa dikurang sedikit pun dari pahala mereka".(HR.At-Tirmidzi)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat meninggalkan dua warisan yang beharga:al-Quran dan as-Sunnah.Orang yang berpegang teguh pada keduanya dipastikan tidak akan tersesat selamanya.Saat ini,tidak sedikit orang yang melupakan,bahkan mematikan sunnah beliau.Tidak hanya itu,mereka kemudian beralih pada tradisi dan adat istiadat yang justru tidak sesuai dengan syari'at.Buku ini ingin mengingatkan kita tentang sebahagian sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah dilupakan oleh banyak orang.Baik itu sunnah yang berbentuk perkataan mahupun perbuatan beliau.Dan,buku ini mengajak kita kembali menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai bentuk komitmen cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya,yang menyuruh kita untuk mengikuti sunnah beliau.
      Buku ini penting untuk dibaca oleh umat Islam yang kerap kali tidak tepat dalam menganggap sesuatu sebagai termasuk sunnah atau bukan.Mereka menganggap sesuatu sebagai sunnah,padahal bukan.Atau sebaliknya,menganggap bukan sebagai sunnah,padahal ia termasuk sunnah.Buku ini mengupas persoalan ini kepada kita.Insya Allah...

Do'a & Dzikir Berdasarkan al-Quran as-Sunnah

1 comments 30 Mar 2012 at 8:29 pm - Edit entry?
HISNUL MUSLIM (Benteng Seorang Muslim)

Penulis:
Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahl al-Qathani


Penerbit:
Pustaka Ibnu Umar


Harga:
RM10

Firman Allah:"Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (Nama) Allah,maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung". (Al-Ahzaab,33:35)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya,bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati".
(Riwayat Imam Bukhari)

Buku kecil ini memuatkan doa-doa dan dzikir yang sudah pasti di ambil dari al-Quran dan as-Sunnah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian baik di rumah,di luar rumah,atau dimana saja.Terdapat lebih dari 130 bab dalam buku ini berkenaan dengan doa dan dzikir yang dapat diamalkan.Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi kita semua untuk kita sentiasa membasahkan lidah kita dengan dzikrullah yang shahih.Insya Allah..

Antara doa dan dzikir yang dimuatkan:

-Doa bangun tidur
-Doa mengenakan pakaian
-Doa sebelum wudhu
-Doa keluar rumah
-Doa masuk masjid
-Doa perlindungan bagi anak
-Doa untuk mengusir syaitan dan bisikan(gangguan)nya
-Doa terhadap musuh....dan banyak lagi