Kitab Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?

Penulis:
Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas

Penerbit:
Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Harga:
RM80 

'Aqidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajipan yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah.Kerana sesungguhnya sempurna dan tidaknya sesuatu amal,diterima dan tidaknya,bergantung kepada 'aqidah yang benar.Kebahagiaan dunia dan akhirat hanya diperoleh oleh orang-orang yang berpegang pada 'aqidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menafikan dan mengurangi kesempurnaan 'aqidah tersebut.'Aqidah yang benar adalah 'aqidah al-Firqatun Naajiyah(golongan yang selamat),'aqidah Salaf,'aqidah Ahlul Hadits dan 'aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.Buku ini menjelaskan tentang 'aqidah dan manhaj yang benar dari kitab-kitab para ulama' terdahulu dengan dalil-dalil yang shahih dari al-Quran dan as-Sunnah,penjelasan para Sahabat,Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in serta para ulama' yang mengikuti jejak mereka dengan baik.Hanya kepada Allah kami memohon semoga risalah ini bermanfaat dan menjadikan usaha ini sabagai amal shalih semata-mata mengharap ridha-Nya.
« Previous
 

0 comments: