Syarah Hadits Arba'in

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
Penjelasan 42 Hadits Terpenting dalam Islam


Penulis:
Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Penerbit:
Pustaka Ibnu Katsir

Harga:
RM68

Imam an-Nawawi rahimahullah atau nama sebenarnya al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi yang wafat pada tahun 676H adalah salah seorang murid senior Imam asy-Syafi'i rahimahullah yang pendapat-pendapatnya mewakili madzhab Syafi'i.Beliau merupakan di antara ulama madzhab Syafi'i yang memiliki karya tulis paling banyak.Dengan banyaknya karya tulis beliau yang sangat bermutu,tepat sekali jika beliau di kategorikan ke dalam kelompok ulama yang handal keilmuannya.Salah satu karya tulis beliau ialah kitab Riyadhus Shalihin sering dibahas di hampir seluruh masjid yang ada di muka bumi ini.
Beliau adalah seorang mujtahid (ulama yang pendapat-pendapatnya memenuhi syarat untuk diikuti).Buku Syarah Hadits Arba'in (al-Arba'iin an-Nawawiyyah) ini telah di syarah atau diperjelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam daurah 'ilmiyyah (training keilmuan) yang beliau adakan di Masjid Raya kota 'Unaizah (salah satu kota di Saudi Arabia) pada musim panas tahun 1421H.
Sangatlah patut bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan kitab ini yang tercantum di dalamnya bermacam-macam bab dan pembahasan yang padat mengenai Akidah,Fiqih,Mu'amalah dan Akhlak.
Semoga bermanfaat...
« Previous
 
Next »
 

0 comments: