Jilbab Wanita Muslimah Menurut Quran Dan Sunnah

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
Dari Khalid bin Duraik,dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha,bahawasanya Asma' binti Abi Bakar datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam,saat itu dia mengenakan pakaian tipis.Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memalingkan wajah darinya dan berkata:"Hai Asma',sesungguhnya apabila seorang wanita telah haidh (mencapai usia baligh),maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini".(Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangannya).-HR:Abu Dawud dalam Sunannya-

Akan tetapi,Abu Dawud dan Abu Hatim ar-Razi mengatakan:"Hadits ini mursal".

Diriwayatkan dalam kitab ash-Shahihain,dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,bahawa beliau bersabda:"..janganlah kalian masuk menemui kaum wanita!".Ada yang bertanya:"Bagaimana dengan saudara ipar?".Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"..saudara ipar laksana maut..".


Penulis:
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani

Penerbit:
At-Tibyan

Harga:
RM25

Jilbabnya lebar tapi bewarna-warni,jilbabnya longgar tapi bajunya ketat,jilbabnya tebal tapi tidak menutupi dada.Mana yang syar'i?.Itulah pertanyaan besar muslimah hari ini.Kerana banyaknya jenis dan model jilbab hari ini,mereka bingung menentukan mana yang syar'i.Bahkan tidak sedikit diantara mereka mengatakan bahawa semuanya syar'i.Benarkan demikian?.Buku ini ringkas,mudah dan 'ilmiyyah dalam memberikan kefahaman yang sesuai dengan Sunnah dalam memahami tentang Jilbab Wanita Muslimah.Semoga bermanfaat..


« Previous
 
Next »
 

0 comments: