Prinsip Dasar Islam

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
Prinsip Dasar Islam 
Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Shahih

Penulis:
Yazid bin Abdul Qadir Jawas


Penerbit:
Pustaka At-Taqwa


Harga:
RM32

Setiap Muslim yakin sepenuhnya bahawa kurnia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam.Maka wajib atas setiap Muslim untuk bersyukur kepada Allah 'azza wa jalla atas nikmat-Nya yang telah memberikan hidayah ke dalam Islam.Sebagai bukti syukur seorang Muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadi Muslim yang redha bahawa Allah sebagai Rabbnya,Islam sebagai agamanya dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai nabinya.Bila seseorang ingin menjadi Muslim sejati,pengikut Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang setia,maka ia harus meyakini bahawa Islam sebagai satu-satunya agama yang haq (benar),belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas kerana Allah dan mengikut contoh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.Dalam buku kecil ini penulis menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah.Mudah-mudahan dengan membaca buku ini pembaca akan bertambah iman,ilmu yang bermanfaat,wawasan tentang Islam dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiq kepada kita untuk dapat melaksanakan syari'at Islam dan istiqamah (tetap/kosisten) di atas 'aqidah dan manhaj yang benar.Insya Allah...
« Previous
 
Next »
 

0 comments: