Kitab Tafsir Ibnu Katsir

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
  

Penulis:
Dr. 'Abdullah bin. Muhammad bin. 'Abdurrahman bin. Ishaq Alu Syaikh

Penerbit:
Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Harga:
RM450(1 set 10 jilid)


Yang ada dihadapan kita ini adalah tafsir seorang ulama,faqih,juga seorang ahli hadits,Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir ad-Dimasyqi al-Qurasyi asy-Syafi'i.Lahir pada tahun 700H dan meninggal dunia pada tahun 774H.Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat menguasai ilmu pengetahuan,khususnya di bidang ilmu tafsir,hadits dan sejarah.Ringkasan tafsir ini telah disusun oleh yang mulia Dr.'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh,seorang ulama Timur Tengah.Beliau menghabiskan masa selama 3 tahun,disertai dengan kerja keras siang dan malam dalam meneliti dan menelaah tafsir ini,sehingga menghasilkan tafsir yang sangat bermutu,dengan bahasa yang singkat,tetapi padat maknanya.Semoga bermanfaat.
« Previous
 
Next »
 

0 comments: