Syamail Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?

Penulis:
Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ibnu adh-Dhahhak as-Silmi at-Tirmidzi adh-Dharir
-Imam at-Tirmidzi (214H-274H)-

Penerbit:
Pena

Harga:
RM74

"Salah satu karya terbaik mengenai keperibadian dan akhlak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah karya Imam Tirmidzi.Karya ini singkat namun lengkap sehingga setiap orang yang membacanya seakan-akan menyaksikan langsung keindahan dan keagungan peribadi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam".

(Syeikh al-Qari dalam Jam'ul-Wasa'il)

Buku ini dihadirkan untuk mengubati rindu dan menjawab cinta umat Islam masa kini yang ingin mengenal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih dekat.Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan semakin bertambah dengan hadirnya buku ini.Semoga bermanfaat..

Antara yang dijelaskan:
-Tanda kenabian Rasulullah
-Uban Rasulullah
-Sepatu Rasulullah
-Cara Rasulullah makan
-Cara Rasulullah menggunakan wangian
-Cara Rasulullah bergurau
-Usia Rasulullah
-Akhlak Rasulullah...dan banyak lagi..

« Previous
 
Next »
 

0 comments: