Kumpulan Mukjizat & Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
Terbukti Kebenarannya Dalam Sejarah


Penulis:
Syaikh Khairuddin Wanili

Penerbit:
Darul Haq

Harga:
RM22

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengucapkan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya.Beliau hanya mengatakan apa yang telah diperintahkan kepada beliau dan menyampaikannya kepada umat manusia secara sempurna tanpa melakukan penambahan dan pengurangan.

Firman Allah Ta'ala:
"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemahuan hawa nafsunya.Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

(Surah An-Najm/Ayat 3-4)

Al-Hafizh Abu Bakar al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhum,dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,beliau bersabda:
"Apa yang telah aku kabarkan kepada kalian bahawasanya ia berasal dari sisi Allah,maka itulah yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya".

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhum,dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,beliau telah bersabda:
"Aku tidak berkata kecuali kebenaran".

Dan dia antara sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah terjadi dan akan terjadi ialah:
-"Kalian akan berhasil menaklukkan Kisra Persia dan Kaisar Romawi".
-"Kalian akan berhasil membuka Mesir".
-"Orang-orang akan berlumba-lumba mendirikan bangunan tinggi".
-"Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi bangsa at-Turk".
-"Waktu akan semakin berdekatan,gempa akan sering terjadi dan akan terjadi banyak pembunuhan".
-"Tidaklah perzinaan dilakukan secara terang-terangan di tengah suatu kaum,melainkan pasti akan ditimpakan penyakit yang tak pernah ada pada orang-orang sebelum mereka".

Ini adalah sebahagian kecil dari sabda-sabda beliau yang termuat dalam buku ini yang telah terbukti kebenarannya,sebagaimana yang dapat kita lihat,peristiwa tersebut terjadi seperti yang telah beliau sabdakan.Ini sebagai bukti bahawa ucapan beliau adalah wahyu.
Di zaman beliau,pernah terjadi kemukjizatan,berupa makanan yang menjadi banyak berlimpah sehingga mengenyangkan banyak orang,air keluar dari celah-celah jari beliau,bahkan batu dan pohon pun mengucapkan salam kepada beliau.
Seekor serigala pernah berbicara si sebuah anak bukit,"...yang lebih aneh dari ini,adalah seorang laki-laki yang menetap di antara kebun kurma di antara dua perkampungan (Madinah) itu,yang mengabarkan kepada kalian apa yang telah dan akan terjadi...".
Serigala bercakap?!!...
Semua ini adalah di antara mukjizat beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang membuktikan bahawa beliau benar-benar seorang utusan Allah,dan tentu saja merupakan hujjah agar tidak ada dalih alasan kelak bagi orang yang tidak beriman kepada beliau.
Buku ini adalah kumpulan mukjizat dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah terbukti kebenarannya dalam sejarah.Edisi terjemahan ini melengkapi sabda-sabda beliau dengan penjelasan dan tambahan dari rujukan-rujukan yang telah diakui keshahihan oleh para ulama',sehingga menjadi lebih hidup dan mudah difahami dan penuh dengan faedah.Semoga bermanfaat..
« Previous
 
Next »
 

0 comments: