Fatwa-Fatwa Jual Beli

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
Pengumpul & Penyusun:
Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy


Penerbit:
Pustaka Imam Asy-Syafi'i


Harga:
RM74

Islam adalah agama sempurna yang menitikberatkan pada masalah 'aqidah dan syari'at.Sebagaimana menjelaskan hubungan antara hamba dengan Rabbnya,Islam juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup,termasuk di dalamnya muamalah dan sistem perekonomian,khususnya jual beli.Islam mengatur bagaimana ketika kaum Muslimin berada di pasar,di kedai,bercucuk tanam dan lain sebagainya dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang berlandaskan al-Quran,hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan ijma',serta sesuai dengan pemahaman para ulama Salafush Shalih yang sentiasa menempuh jalan keselamatan.
       Buku ini merupakan kumpulan fatwa dari Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberi Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang diketuai Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Bazz rahimahullah.Fatwa-fatwa dalam buku ini ditulis dan disusun secara sistematik dan cermat oleh Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy dan disajikan dalam bentuk tanya jawab mengenai banyak persoalan yang berkaitan dengan sistem jual beli yang berkembang saat ini dalam masyarakat.
      Manfaat yang dapat kita peroleh dari kandungan buku ini adalah memahami kaedah yang sangat penting melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama besar serta dengannya diharapkan kita dapat memberikan batasan yag jelas dalam melakukan transaksi jual beli yang dibolehkan dan diharamkan.Kaedah itu ialah:"Semua praktik jual beli,perniagaan dan mata pencarian hukumnya halal dan dibolehkan,selama tidak ada dalil  syar'i yang melarangnya".

Al-Lajnah ad-Daa-imah
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)

-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Bazz
-Syaikh 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh 
-Syaikh Bakr Abu Zaid
-Syaikh Shalih al-Fauzan
-Syaikh 'Abdurrazzaq 'Afifi
-Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan
-Syaikh 'Abdullah bin Qu'ud
« Previous
 
Next »
 

0 comments: