Hadits-Hadits Lemah dan Palsu Dalam Ibadah

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?

Penulis:
Zakariya bin Ghulam Qadir Al-Bakistani

Penerbit:
Darus Sunnah

Harga:
RM74

Berpegang dengan hadits-hadits shahih dalam perlaksanaan ibadah adalah suatu keharusan bagi seorang muslim.Sebab,merujuk kepada hadits-hadits dhaif(lemah) bahkan maudhu'(palsu) bukanlah bentuk ittiba' kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menjadi syarat kedua sahnya sesuatu ibadah setelah ikhlas kepada Allah Ta'ala.Buku ini menghimpun hadits-hadits lemah dan palsu dalam masalah ibadah yang meliputi thaharah(bersuci),shalat,jenazah,zakat,puasa dan haji dengan menjelaskan kedhaifan hadits tersebut baik dari segi sanad maupun matan,disertai pula penjelasan para ulama' hadits seperti Imam Al-Baihaqi,Ibnu Hajar,Syaikh Al-Albani dan sebagainya.Buku ini sangat layak menjadi bekal bagi setiap muslim dalam merujuk dalil-dalil syar'i sebagai dasar dan landasan dalam perlaksanaan setiap amal ibadahnya.Semoga bermanfaat..
« Previous
 
Next »
 

0 comments: