Lebih Dari 60 Mutiara Hikmah Al-Fatihah

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?

Penulis:
Dr. Muhammad bin Musa Alu Nashr

Penerbit:
Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Harga:
RM18

Surah ini dinamakan Al-Fatihah (Pembukaan) kerana ia merupakan surah pertama yang ditulis da dalam al-Quran.Selain itu,kerana surah ini mengawali setiap solat.Surah al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab menurut jumhur ulama.dan penamaan ini disebutkan oleh Anas bin Malik.Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhum,dia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Alhamdulillaahi rabbil'alamin adalah Ummul Qur-an,Ummul Kitab,as-Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang dibaca berulanag-ulang) dan al-Qur-anul 'Azhim".

Dalam sehari semalam,kaum Muslimin membaca surah al-Fatihah minimal tujuh belas kali dalam lima shalat wajib.Dengan ertinya,tujuh belas kali minimal kita diingatkan oleh pesan-pesan al-Fatihah melalui ayat-ayatnya.Seharusnya,jumlah itu sudah cukup bagi kita untuk mengerti dan memahami pesan-pesannya.
Sudahkah anda memahami makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam surah ini?
Buku yang ada di hadapan anda ini mengupas mutiara ilmu dan hikmah surah al-Fatihah.Tidak kurang dari 60 mutiara hikmah diungkap secara panjang lebar dan lengkap berdasarkan kaedah-kaedah ilmu tafsir,'aqidah dan bahasa.Semoga bermanfaat..
« Previous
 
Next »
 

0 comments: