Syarah Riyadhus Shalihin

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
Riyadhus Shalihin adalah salah satu di antara sekian banyak kitab hadits yang membicarakan masalah aqidah,syari'ah dan akhlak,yang ketiga-tiganya merupakan sendi agama Islam.Penyusun kitab ini adalah Imam Abu Zakarya Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah.Dilahirkan di Nawa,nama sebuah dusun di Damaskus,Syria pada tahun 618H.Beliau telah menyusun banyak sekali kitab-kitab yang sangat bermanfaat.Di antaranya ialah Syarah Al-Muhadzdzab,Ar-Raudlah,Al-Minhaj,Syarah Muslim,Al-Adzkar An-Nawawiyah dan dalam bidang bahasa iaitu kitab Tahdzibul Asma' wa Lughat.Beliau sangat zuhud dan tidak memperhatikan masalah keduniaan dan beliau sentiasa mengikut jejak langkah para ulama salaf yang shalih.Beliau wafat pada tahun 667H dalam usia lebih kurang 48 tahun.Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat yang lapang dan semoga segala ilmunya bermanfaat.Kitab yang ada di hadapan anda ini adalah Kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang telah disyarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.Dan kitab ini adalah salah satu kitab syarah hadits yang terbaik dalam sekian banyak kitab syarah hadits (Riyadhus Shalihin) yang berada di pasaran.Semoga bermanfaat..

Penulis:
Imam An-Nawawi


Disyarah oleh:
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin


Penerbit:
Pustaka Darus Sunnah


Harga:
RM420 (4 jilid)
« Previous
 
Next »
 

0 comments: