Lebih Dari 1000 Amalan Sunnah Dalam Sehari Semalam

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?

Penulis:
Khalid Al-Husainan

Penerbit:
Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Harga:
RM20

Sunnah tidak boleh dipisahkan dengan Islam.Kerana Islam adalah Sunnah dan Sunnah adalah Islam.Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah:"..ketahuilah bahawasanya Islam adalah Sunnah dan Sunnah adalah Islam dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya,kecuali yang lainnya juga tegak..".Bahkan,Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berdo'a agar diwafatkan di atas Sunnah:"..Ya Allah,wafatkan kami di atas Islam dan Sunnah..".Sesungguhnya,derajat seorang Muslim tidak diukur dari banyaknya harta yang dikumpulkan dan keelokan parasnya.Akan tetapi,derajat seorang Muslim itu diukur dari seberapa besar ia mengikuti Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam.Buku ini adalah terjemahan dari buku  Aktsaru min Alfi Sunnatin fil Yaum wal Lailah.Buku ini diterbitkan bertujuan agar kaum Muslimin dapat menghidupkan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam kesehariannya,baik yang berkaitan dengan ibadahnya,tidurnya,makannya mahupun aktiviti lainnya.Semoga bermanfaat..

« Previous
 
Next »
 

0 comments: