Shahih Tafsir Ibnu Katsir

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?

Penulis:
al-Hafizh 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi
-Ibnu Katsir (700H-774H)-

Pentahqiq/Peneliti:
Kumpulan Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan:-
Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri

Penerbit:
Pustaka Ibnu Katsir

Harga:
RM620 (9 jilid)

Antara kitab Tafsir yang terbaik di dunia.Semoga bermanfaat..« Previous
 
Next »
 

0 comments: