Yasinan

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?
Penulis:
Yazid bin Abdul Qadir Jawas


Penerbit:
Media Tarbiyah Bogor


Harga:
RM10

Setiap Muslim diperintahkan untuk membaca Al-Quran,sebagaimana ayat pertama yang turun memerintahkan kita untuk membaca: Iqra' (Bacalah).Al-Quran yang terdiri dari 30 juz mulai surah al-Fatihah sampai surah an-Naas jelas mempunyai keutamaan dan kaum Muslimin berkewajipan mengamalkannya.Kebanyakan kaum Muslimin di mana-mana sering membaca surah Yaasiin ,seolah-olah anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk membaca al-Quran dimaksudkan adalah surah Yaasiin,sepertinya al-Quran itu hanya surah Yaasiin sahaja.Hal ini disebabkan kerana kita sering mendengar kaum Muslimin dan Muslimat membaca surah Yaasiin di rumah,di majlis-majlis ta'lim,di masjid-masjid,di sekolah-sekolah,di pondok-pondok,bahkan sering pula kita dengar dibacakan untuk orang yang sedang naza' (akan mati) serta dibacakan di pemakaman kaum Muslimin.Dari isi al-Quran yang terdiri dari 114 surah,hanya surah Yaasiin saja yang banyak dihafal oleh kaum Muslimin.
      Kita sangat gembira dengan banyaknya orang yang menhafal surah Yaasiin,tetapi kita yakin tentu ada beberapa faktor yang mendorong kaum Muslimin menghafal surah tersebut.Setelah diperiksa,ternyata ada pendorongnya ,iaitu beberapa hadits yang menerangkan keutamaan (fadhilah) dan ganjaran bagi orang yang membaca surah Yaasiin ,tetapi hadits-hadits yang menerangkan keutamaan surah Yaasiin adalah lemah dan palsu.
      Di dalam buku kecil ini,penulis telah menjelaskan kelemahan hadits-hadits tersebut,supaya kaum Muslimin  mengetahui bahawa hadits-hadits tersebut tidak boleh dipakai hujjahnya,walaupun untuk fadhaa-ilul a'maal.Dijelaskan juga kelemahan hadits-hadits yang menganjurkan membaca surah Yaasiin untuk orang sedang naza' (akan mati) mahupun menganjurkan untuk orang yang telah mati.
      Yang perlu diingat dan diperhatikan dari tulisan ini ialah,bahawa dengan membahas masalah ini,bukan beerti penulis melarang (mengharamkan) membaca surah Yaasiin,tetapi penulis ingin menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyandarkan dalil keutamaannya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,sedangkan berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah diharamkan dan diancam Neraka!!
      Selain itu pula,kita wajib melihat apakah ada contoh dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menerangkan bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca surah Yaasiin setiap malam Juma'at,setiap memulakan dan menutup majlis ta'lim,ketika ada orang mati dan lain-lain?
      Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.


Turut diperjelaskan:
-Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ada orang yang sedang 
dalam keadaan naza' (akan mati/sakaratul maut)

-Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berziarah ke
pemakaman  kaum Muslimin.
« Previous
 
Next »
 

0 comments: