Hanya Untukmu ANAKKU..(Panduan Lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa)

Your comment You are on Kitab Untuk Di Jual Edit posts?

Penulis:
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Penerbit:
Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Harga:
RM70

Anak adalah buah hati kita.Kehadirannya selalu diharapkan oleh setiap pasangan yang berumah tangga.Anak yang shalih adalah harapan setiap orang tua.Tetapi,untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut memerlukan ilmu yang benar tentang pendidikan anak agar tidak salah didik dan salah arah.Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Rahimahullah(691-751H),seorang ulama' terkenal telah menyumbangkan hasil kajiannya tentang dunia anak dan permasalahannya yang ditinjau dari pelbagai aspek,dalam salah satu buah tulisannya yang berjudul Tuhfatul Mauduud bi Ahkaamil Mauulud.Buku ini diperlukan oleh setiap orang yang telah diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wata'ala atau orang yang diamanahi-Nya untuk mendidik anak.Di dalam buku ini,penulis telah menyebutkan segala hal yang berkait dengan kelahiran seorang anak manusia,dimulai dari masa kelahirannya ke alam dunia hingga ia menetap di alam akhirat.Semoga bermanfaat.
« Previous
 
Next »
 

0 comments: