Your comment You are on Home Edit posts?
Segala puji milik Allah.Kami memuji,meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya,serta berlindung diri kepada-Nya dari keburukan jiwa kami keburukan perbuatan-perbuatan kami.Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada yang mampu menyesatkannya;dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah.Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan(yang berhak disembah)selain Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahawa Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah Ta'ala berfirman:
"..Dan katakanlah,:"..Wahai Tuhanku,tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.."
(Surah Thaahaa/ayat 114)

"..Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat.."
(Surah Al-Mujaadilah/ayat 11)

Dari Abu Hurairah r.a,bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"..barang siapa yang mengajak orang kepada sesuatu petunjuk (kebaikan) maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun..".
(Riwayat Imam Muslim/Kitab Ringkasan Riyadhus Shalihin)


Blog ini ditampilkan kepada umum bertujuan untuk menyebarkan ilmu-ilmu Islam dengan membuat jualan buku-buku Agama secara OnLine.Buku-buku yang dijual adalah buku-buku yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.Saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga blog Thumamah Enterprise ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikan usaha saya ikhlas untuk mengharapkan keredhaan Allah dalam menyebarkan buku-buku Agama bagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat..Wallaahul musta'an..Next »
 

0 comments: